Subsidie mogelijkheden

Er zijn meerdere mogelijkheden om een deel of het gehele traject vergoed te krijgen. Het kan bijvoorbeeld vanuit je werkgever betaald, worden door het UWV of is het aftrekbaar als studiekosten. Hieronder meer hierover.

Betaalt je werkgever?

Als de kosten voor het EVC-traject door de werkgever worden vergoed. Is er vaak de mogelijkheid om het traject te bekostigen vanuit de opleidingsfondsen. Als je werkgever is aangesloten bij stichting OOMT dan is de kans groot dat er subsidie beschikbaar is voor jouw EVC-traject onder bepaalde voorwaarden. Wij helpen je er graag bij om deze aanvraag in te dienen.

Tegemoetkoming UWV

Het kan zijn dat het behalen van uw Ervaringscertificaat deels wordt vergoed door het UWV.

Voor nadere informatie kunt u op deze website terecht www.lerenenwerken.nl

EVC aftrekbaar als studiekosten
Vanaf 1 januari 2018 zijn de kosten voor een EVC-traject aftrekbaar. De duidelijke voorwaarde is van toepassing dat het gaat om een EVC-procedure met een ervaringscertificaat uitgevoerd door een EVC-Aanbieder die erkend is via een aanwijzing van het Nationaal Kenniscentrum EVC en met de betreffende standaarden geregistreerd is in het register. EVC Autotechniek is geregistreerd en erkend. Lees meer