SKJ

De kortste route naar registratie in het SKJ-register

Sinds 2018 kunnen jeugd- en gezinsprofessionals zich registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij zijn het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland en zijn verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo of wo- professionals, die werken in de sector.

Om geregistreerd te kunnen worden, moet aan bepaalde opleidingseisen worden voldaan. Deze zijn te vinden op de website van het SKJ.                                                                     

Vanaf 2018 is het EVC-loket, hbo Jeugd- en gezinsprofessional, open en kun je starten met de EVC-procedure Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional bij EVC-professionals.        EVC staat voor Erkenning eerder Verworven Competenties. Het doorlopen van deze EVC-procedure geeft, na het verzilveren van je ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ.

EVC-professionals biedt het EVC-traject “Branche standaard hbo Jeugd- en gezinsprofessional EVC-traject” aan. Kijk hiervoor op onze website www.EVC-professionals.nl

Organisaties en instellingen die jeugdhulp en jeugdbescherming aanbieden, moeten voor bepaalde werkzaamheden een professional inzetten, die geregistreerd is bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit is een verplichting volgens de norm verantwoorde werktoedeling, die in de Jeugdwet is opgenomen. Professionals die zich willen laten registreren, maar nog niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen met de hulp van EVC-professionals alsnog in aanmerking komen voor (her)registratie. 

De EVC-procedure Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional (link naar onze website!!) maakt dat mogelijk.

Speciaal ontwikkelde EVC-procedure

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en de jeugdbescherming (sociaal werk, ggz, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, en jeugdgezondheidszorg) en die:

  • Minstens 1 jaar werken in een hbo-functie;
  • Verantwoordelijk zijn voor de taken die, volgens de norm verantwoorde werktoedeling, door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
  • Die op dit moment nog niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun hbo-opleiding of wo-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ-register omdat deze, als voorbeeld, al ouder is dan 5 jaar.

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd. Dit omdat zij een mbo-diploma hebben of een niet afgeronde hbo-opleiding of wo-opleiding hebben of omdat hun huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ-register, maar zij wel werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de norm verantwoorde werktoedeling en zij op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Ervaringscertificaat en Vakbekwaamheidsbewijs

Na afloop van je EVC-procedure ontvang je een Ervaringscertificaat. Als je hierin hebt aangetoond dat je voldoet aan de gestelde competentie-eisen, namelijk dat je minimaal 80% van de indicatoren binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden beheerst, kom je in aanmerking voor het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Na inschrijving in het EVC-register volgt in dat geval het vakbekwaamheidsbewijs via het Nationaal Kenniscentrum EVC. Hiermee kun je je (her)registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Vervolgadvies

Mocht uit je EVC-procedure blijken dat je nog niet alle deskundigheidsgebieden beheerst, dan kun je deze kennis alsnog opdoen via een opleiding, werkervaring of training. Het is vervolgens mogelijk om aansluitend een aanvullend EVC-traject te doen, waarmee je aantoont nu wel over de ontbrekende competenties te beschikken. Als je dat hebt aangetoond, kan alsnog het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional worden aangevraagd, waarmee je je kunt (her)registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Wat is de EVC-standaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional?

Deze EVC-standaard is afgeleid van het competentieprofiel Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional en bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin
  • Versterken van het netwerk
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  • Ethisch en integer handelen.

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag hierbij past.

Vragen?

Wil je weten of de EVC-procedure voor jou zinvol is? Neem dan contact op.

Handige links