Hoe ziet een EVC Traject eruit?

Het Erkenning van Verworven Competenties (EVC) traject biedt ervaren professionals de kans om hun reeds verworven competenties te laten erkennen, ongeacht hun specifieke beroep of sector. Door dit traject te volgen, kun je jouw ervaring, vaardigheden en kennis formeel laten vastleggen in een Ervaringscertificaat. Dit kan een belangrijke stap zijn in jouw professionele ontwikkeling en carrièrevoortgang.

Aanmelding en intake

Voordat het EVC-traject begint, vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek leggen we het traject uit en bespreken we aan de hand van jouw werkervaring en loopbaandoelen of het traject zinvol en haalbaar is voor jou. We bepalen ook voor welke kwalificatie het traject zal gelden. Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Aan het einde van de intake ontvang je de ondertekende EVC-overeenkomst.

Fase 1: Opbouw portfolio onder begeleiding

In deze fase ga je, onder begeleiding, jouw kennis en vaardigheden in kaart brengen. Dit doe je door bewijsstukken te verzamelen die jouw competenties aantonen. Denk hierbij aan diploma’s, certificaten, beroepsproducten, verslagen van werkzaamheden, foto’s, video’s en verslagen van beoordelingsgesprekken. Al deze bewijsstukken worden verzameld in een digitaal portfolio.

Fase 2: Beoordeling van het portfolio

Een beoordelaar zal jouw verzamelde bewijsstukken beoordelen en jouw kennis en vaardigheden vergelijken met de eisen die gelden voor de betreffende kwalificatie. Er wordt ook een tweede beoordelingsinstrument toegepast, zoals een werkplekbezoek, een praktijkbeoordeling of een gesprek over het portfolio. Op deze manier krijgt de beoordelaar een grondig beeld van jouw competenties.

Fase 3: Eindgesprek en ondertekening Ervaringscertificaat

In deze laatste fase volgt een eindgesprek waarin de resultaten van de beoordeling worden besproken. Als de uitkomst positief is, ontvang je jouw Ervaringscertificaat, dat de erkenning van jouw verworven competenties formeel bevestigt. Dit certificaat wordt ondertekend door de beoordelaar en de verantwoordelijke instantie.

We zijn er om jou te ondersteunen tijdens dit traject en kijken uit naar jouw deelname aan dit waardevolle proces van professionele erkenning.

Aanmelden via evc-professionals.nl

Vul het digitale formulier in op onze website, je krijgt dan binnen 2 werkdagen een intakeformulier toegezonden.

Inplannen intakegesprek

Zodra wij het intakeformulier hebben ontvangen, zullen wij binnen 5 werkdagen na ontvangst het intakegesprek inplannen.

Intake gesprek

Loopbaandoel en kwalificatie bepalen. Go/No-Go. Bij een Go overeenkomst uitreiken en algemene informatie over traject.

Fase 1: Portfolio opbouw

Looptijd 7 weken na ontvangst ondertekende overeenkomst. Bestaat uit 3 portfolio begeleidingsgesprekken.

Fase 2: Portfolio-assessment en inzet tweede beoordelingsinstrument

Looptijd max 3  weken 

Fase 3: Eindgesprek en ondertekening certificaat

Onze specialisaties

Mobiliteit

 

Je hebt ervaring in het werken aan diverse voertuigen en machines, waaronder personen- en bedrijfswagens, mobiele werktuigen, fietsen, en je hebt kennis van het vak autoschadeherstel/spuiten. Of je nu onderhoudsbeurten uitvoert, diagnoses stelt, reparaties doet of schade herstelt aan voertuigen of voertuigen spuit, jouw vaardigheden zijn van grote waarde.

Je hebt je beziggehouden met verschillende soorten onderhoud en reparaties, variërend van eenvoudige klussen tot complexe taken. Daarnaast is het stellen van diagnoses een essentieel onderdeel van je werk, ongeacht of je werkt aan auto’s, mobiele werktuigen of fietsen. Deze procedures zijn ontwikkeld voor een breed scala aan voertuigen en machines.

Of het nu gaat om een APK voor personen- of bedrijfswagens, het repareren en onderhouden van mobiele werktuigen, het technisch inzicht in fietsen, het kennisgebied van de VACO, of het vakmanschap van een autoschadeherstel/spuiter, met een EVC-traject kun je jouw ervaring en kennis officieel laten erkennen. Jouw ervaring is goud waard, laat die niet ongezien blijven!

Zorg & Welzijn

 

Als begeleider voor specifieke doelgroepen of als HBO Jeugd en Gezinsprofessional, heb je ervaring in het ondersteunen van mensen van alle leeftijden met complexe problematiek. Of je nu werkt aan de ontwikkeling van een individueel zorgplan, coördineert tussen verschillende zorgverleners, of gewoon er bent om te luisteren en te begeleiden, jouw vaardigheden zijn van onschatbare waarde.

In je werk heb je te maken met verschillende situaties, variërend van het bieden van basiszorg tot het omgaan met complexe en meervoudige problemen. Je benadering is altijd holistisch, waarbij je niet alleen naar de problemen kijkt, maar ook naar de mogelijkheden en potentie van de mensen die je begeleidt.

Of het nu gaat om het begeleiden van specifieke doelgroepen of het werken als een SKJ-geregistreerde Jeugd en Gezinsprofessional, met een EVC-traject kun je jouw ervaring en kennis officieel laten erkennen. Jouw ervaring is goud waard, het is tijd om dat te laten zien!

Wil jij weten of je in aanmerking komt?

Check het snel met onze quickscan